Sponsoring

   


       Draagvlak door sponsoring

De stichting heeft gekozen voor een bredere benadering van individuele Bosschenaren, bouwbedrijven, cultuurhistorische organisaties en kleinere bedrijven en instellingen.
Die vraagt ze (een onderdeel van) de stadmaquette te adopteren en daarvoor een relatief bescheiden bijdrage te betalen.


       Adoptie

Er is zowel een groeiende lijst van sponsoren en van panden, waarvan voldoende gegevens bekend zijn, om op de maquette gedetailleerd te kunnen weergeven. Hieruit kan een aansprekend pand of ander element gekozen worden. Deze objecten zullen driedimensionaal worden uitgetekend en op een app worden toegevoegd waardoor deze reconstructie ter plaatse op een smartphone kan worden bekeken.

 

 


Ter vergroting van het draagvlak bieden we sponsoren aan om hun historisch pand of werkplek uit te laten werken en zichtbaar te maken. Dit levert inspirerende beelden op.


Register

De stichting streeft ernaar, dat van deze 3D reconstructies ook een uitgave verschijnt met vermelding van de donateurs en de bijbehorende panden in een register. Daarnaast zal in de uitgave de betekenis van de maquette worden toegelicht en zal ook het proces van het maken van de maquette door de Duitse kunstenaar Egbert Broerken.

 

 


      Belastingvoordeel

De Stichting Stadsmaquette heeft de culturele ANBI status. Hierdoor hebben donateurs een extra giftenaftrek. Voor particulieren 1,25 keer het bedrag van de gift (IB) en voor ondernemingen 1,5 keer het bedrag van de gift (VpB).

Meer weten? Klik op afbeelding van de belastingdienst: