Historische Stadsmaquette ‘s-Hertogenbosch

   


Stichting Historische Stadsmaquette ‘s-Hertogenbosch

    Missie:

“Cultuurhistorischeinformatieoverdracht, d.m.v. een historische stadsmaquette van de vestingstad ’s-Hertogenbosch uit 1550, te realiseren in de openbare ruimte van
’s-Hertogenbosch”.

Bestuur van de Stichting wordt gevormd door de initiatiefnemers:

Cees van Aalst (Voorzitter) 
Nort Lammers
Wim Stevens
Hans Heesbeen (Secretaris)
Frans Baars (Penningmeester)

Koos van der Zouwe

Adviseur bouwhistorie:

Ronald Glaudemans
 

 

De maquette zal voor bezoekers zichtbare en tastbare cultuurhistorische informatie bieden van stad en gebouwen die ’s-Hertogenbosch vitaal maakte in de late middeleeuwen.


     Registratie:

Datum van oprichting: 15-10-2014

Stichting Stadsmaquette ‘s-Hertogenbosch,

Correspondentieadres: Holterveste 19 5221KJ ’s-Hertogenbosch

Belastingnummer:          8544.58.657

bankrekening:              NL21 RABO 0300 0567 61

KvK-nummer:               61715042

Telefoon:                     +31 06 14993427

email:                          info@stadsmaquette.nl

Culturele ANBI status sinds 15 oktober 2014.
 

 ’Tastbare’ plattegrond, instructief ook voor kinderen en visueel gehandicapten.